Kontakt

Siedziba:

Power4piknik
ul. Paderewskiego 48 lok. 9
44-105 Gliwice

Telefon: +48 602 601 182
Mail: biuro@power4piknik.eu

Regon: 362321577
NIP: 7561758991

Oddział Warszawa:

Power4piknik
ul. Dalanowska 48 lok. 61
03-566 Warszawa